fbpx

Gratis Jernmangeltest på ordre over 399kr

Gratis Jernmangeltest på ordre over 399kr

+45 53 62 41 82

+45 53 62 41 82

Direkte i postkassen

100% Garanti

Fri fragt

Fri returret

Privatlivspolitik
Vores kunders fortrolighed og tilfredshed er Quicktests største aktiv. Dette tillidsforhold er fundamental for vores virksomhed. Vi vil altid prioritere din sikkerhed og tilfredshed. Vi tror, at dette vil give os en større fortrolighed. Privatlivspolitikken bygger på vores respekt for den personlige databeskyttelse, vi alle bør have, når vi handler produkter eller tjenester på internettet. For yderligere at underbygge vores ambition for at opretholde produktkvaliteten og forøge din sikkerhed og din tryghed, har vi kvalitetssikring, læs mere om den her.

Vi sikrer og opretholder denne privatlivspolitik ved at behandle den information, som vores kunder overdrager os, på en omhyggelig og ansvarsfuld måde. I alle sammenhænge, hvor personoplysninger eller anden vigtig information bliver behandlet af Quicktest, eller af andre på Quicktests foranledning, træffes der derfor alle mulige forholdsregler for at beskytte kundeoplysningerne overfor uautoriseret adgang, indsigt, deling, ændring og ødelæggelse.
Med denne politik vil vi informere dig nærmere om, hvordan vi tager dine personlige oplysninger alvorligt. Samtidig er det af stor betydning, at du altid kan komme i kontakt med os ved eventuelle klager. Uanset anledningen til din kontakt er dine personoplysninger i sikkerhed.

Persondatabeskyttelse
Quicktest beskytter og vil altid værne om dine personlige oplysninger. Vi tilstræber altid at beskytte dine særlige personoplysninger på en respektfuld og korrekt måde. Vores mål er at efterstræbe og følge de til enhver tid gældende direktiver, lovgivninger og regler for persondatabeskyttelse. Denne datapolitik hjælper dig bl.a. med at forstå den information, som Quicktest indsamler, og hvordan denne anvendes. Ved at godkende datapolitikken på vores webside i forbindelse med køb eller overdragelse af opgaver, giver du samtykke til behandlingen af dine personoplysninger beskrevet nedenfor.
Onlinezon AB med organisationsnummer 559020-1470 er et svensk aktieselskab hjemmehørende i Råå – Skåne amt. Vores adresse er Rååvägen 4, 25270 Råå – Sverige. Dette selskab er ansvarlig for dine personoplysninger, samt hvordan vi behandler disse.

Sådan varetager vi dine persondata
Vi varetager de personoplysninger, som du efterlader ved bestilling. Disse indsamler vi på Quicktest.dk via diverse cookies. De personoplysninger, som Quicktest varetager, er dit personnummer, navn, e-mailadresse, køb-, betalings- og ordrehistorik, betalingsmåde, leveringsadresse, IP-adresse og telefonnummer.

Dine persondata – hvordan behandles disse?
De oplysninger, du efterlader, kan bl.a anvendes til identifikation, direkte markedsføring, kundeundersøgelser, nyhedsbreve samt til statistik. Oplysningerne kan også anvendes til udsendelse per post, SMS og e-mail, samt til markedsføring og information. Hvis du ikke ønsker dette, har du altid ret til at afsige dig denne form for kontakt. Du har naturligvis muligheden for, når som helst at kontakte os for at frabede dig kundetilbud fra Quicktest.dk.

De oplysninger, du angiver, kan blive anvendt til analyse af købsadfærd med det formål at forsyne dig med den bedste og mest relevante information og markedsføring samt for at forbedre Quicktest.dk.
Dit personnummer vil også blive behandlet i forbindelse med køb på vegne af (eller på grund af krav fra) Stripe, som har brug for dette i kreditoplysnings-øjemed.
Anvendelse af oplysningerne kan indebære kontrol og samkørsel med andre registre. Oplysningerne kan også samkøres eller deles med myndigheder eller vore samarbejdspartnere, men vi vil altid respektere dine personoplysninger.

Hvordan beskyttes dine personoplysninger?
Vi følger samtlige direktiver og love for at beskytte dine oplysninger. For at beholde de personoplysninger vi behandler i sikker forvaring, har vi vedtaget flere sikkerhedsforanstaltninger: Vi har implementeret visse sikkerheds-rutiner samt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger såsom SSL-certificeringsteknik for browsere. Udover dette har vi avancerede firewalls og et antivirusprogram for at beskytte og hindre uautoriseret adgang til vores server og netværk. Adgangen til de lagrede personoplysninger er strengt beskyttet af Oderland.
Quicktest.dk anvender endda SSL (Secure Socket Layer), som er en sikker protokol for sikker dataoverførsel via Internettet (eller andre netværk). Du skal som kunde tjekke, om SSL er slået fra i indstillingerne for browseren. Vi anvender naturligvis også envejskryptering, alt sammen for din sikkerhed.

Hvor længe gemmes personoplysningerne?
Når du har givet samtykke til at være kunde (gennemført et køb) hos Quicktest.dk, gemmes dine oplysninger, til du aktivt beder os om at fjerne dig fra vores kunderegister. Du kan når som helst afmelde dig som kunde.
Bemærk, at dine oplysninger aldrig gemmes længere, end hvad der er tilladt ifølge gældende lovgivning for personoplysning. Vi følger samtlige direktiver.

Kan jeg ændre i oplysningerne I gemmer?
Du har altid, ifølge gældende lovgivning for personoplysning, ret til, en gang per kalenderår, at få at vide, hvilke personoplysninger, som vi har registreret, samt hvordan de er blevet anvendt, uanset hvordan disse data indsamles. Vil du have denne information, skal du aflevere en skriftlig forespørgsel til os. Forespørgslen skal ifølge gældende lovgivning for personoplysning sendes ind, underskrevet af dig, per post til den adresse, som angives på Quicktest.dk. Begæringen sender du som et rekommanderet brev, hvor dine afsenderoplysninger klart fremgår, samt at du ønsker et uddrag. Den kan altså ikke sendes per e-mail.
Quicktest.dk vil altid sikre sig, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. Hvis nogle af de oplysninger, du har opgivet til Quicktest.dk, ændrer sig, f.eks. hvis du ændrer din e-postadresse, navn eller betalingsoplysninger – så informer os venligst om korrekte oplysninger ved at sende os en e-mail til kundeservice [att] quicktest.dk. Du har ret til når som helst at bede om at få personoplysningerne rettet, blokeret eller slettet.
Det er vigtigt at understrege, at personoplysningerne ikke anvendes til formål, som angår direkte markedsføring, hvis du modsætter dig dette. Du har altid ret til, når som helst, at tilbagekalde et samtykke for behandling af personoplysninger. Vi respekterer dit privatliv.

Links
Links, som fører til andre websider, kan forekomme på vores webside. Vi tager intet ansvar for indholdet på disse websider.

Vores politik for håndtering af personoplysninger – GDPR

Indledning og formål
Formålet med vores politik er at garantere, at Quicktest håndterer personoplysninger i overensstemmelse med EUs seneste databeskyttelsesforordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Politikken omfatter alle procedurer for håndtering af personoplysninger, såvel struktureret som ustruktureret data.
Denne politik er forankret hos alle vores medarbejdere.

Tillempning og revidering
Styrelsen er ansvarlig for, at behandlingen af personoplysninger følger denne politik.
Politikken skal fastsættes af styrelsen mindst en gang per år og opdateres ved behov.
Mattias Hultberg (Leder) er ansvarlig for at styre processen angående årlig opdatering af polikken som følge af nye og ændrede regelsæt.
Denne politik anvendes af foretagendets Leder, medarbejdere samt leverandører, som har kontakt med virksomheden Quicktest.

Organisation og ansvar
Lederen har det overvejende ansvar for indholdet i denne politik, samt at den implementeres og efterleves af virksomheden. Lederen må uddelegere ansvaret og implementeringerne til egnede personer i foretagendet.
Alle medarbejdere er ansvarlige for, at de agerer i overensstemmelse med denne politik, og hvad den skal beskytte.

Personoplysningsbehandling
Hver enkelt personoplysningsbehandling skal være efter følgende principper:

Lovlighed
Formålsbegrænsning
Dataminimering
Nøjagtighed
Lagringsminimering
Privatliv og fortrolighed
For betalingstjenester er Stripe yderst ansvarlig for behandling af personoplysninger og anden data, som er forenelig med deres virksomhed.
Vores oplysningsbehandling skal dokumenteres løbende i Behandlingsregistret
Opfølgning og evaluering af vores håndtering af personoplysninger skal ske mindst en gang årligt.
Eventuelle hændelser angående personoplysninger, som vi behandler, skal uden forsinkelse rapporteres til Lederen, som uden unødig forsinkelse og senest indenfor 72 timer melder hændelsen til svenske Datainspektionen samt i øvrigt træffer nødvendige foranstaltninger i henhold til hændelsen.
Vores krav om, at personoplysninger håndteres ifølge GDPR, skal altid sikres ved behandling og udvikling af IT-løsninger, 3:e part integrationer og tjenester, og skal være en del af kravspecifikationen ved eventuelle aftaler.